CORINE Ulusal Arazi Örtüsü Projesi

Avrupa'nın en büyük arazi izleme projesi

38 ülkede 5.8 km2 toplam alanı kapsar. 3 farklı tarihteki tamamlanmış olup, bir tanesi (2012) yapım aşamasındadır.

Genel Özellikler

1:100.000 ölçeğinde, fiziksel karakteristiklere bağlı olarak stabil yüzey karakteristikleri haritalandırılır. Minimum haritalama birimi 25 ha; Değişim haritalama birimi: 5 ha Nomenclature (Lejant): 3 seviye, 44 adet 3. seviye sınıfı.

Amaç

Avrupa Birliği'nin bütün üye devletleri için belirlenmiş öncelikli konulara göre (hava, su, toprak, arazi örtüsü, biyotop, erozyon vb.) çevrenin durumu ile ilgili bilgilerin toplanması; Üye devletler içinde ya da uluslararası düzeyde, verilerin toplanması ve bilgilerin uyumlu hale getirilmesi;

Kapsam

Bilgilerin tutarlılığının ve verilerin uyumluluğunun sağlanması; Avrupa Çevre Ajansı kriterlerine göre “Arazi Örtüsü” haritalarının oluşturulması.

24 - 26 Kasım 2014 Ulusal Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırma Sistemi Geliştirme Çalıştayı